Ptaki


Gołębie

 1. Zapobieganie chorobom gołębi
 2. Program szczepień

Zapobieganie chorobom gołębi wymaga:

 1. Stworzenie odpowiednich warunków środowiskowych:
  • jasne, suche gołębniki,
  • wyloty od strony południowo-wschodniej,
  • wilgotność 60%,
  • na 20 gołębi pomieszczenie o wymiarach 3x3x3 metry
 2. Wysokiej jakości karma (sucha, nie zagrzybiona bez odchodów gryzoni),
 3. Szczepienia profilaktyczne,
 4. Odrobaczanie stada,
 5. Izolacji ptaków chorych i podejrzanych o chorobę,
 6. Dezynfekcji, deratyzacji gołębnika

Program szczepień:

Ospa:

GOŁĘBIE

POCZTOWE

OZDOBNE

MŁODE

4 - 6tyg przed pierwszym lotem

4 - 6 tyg przed pierwszą wystawą

DOROSŁE

4 - 6 tyg przed łączeniem w pary

4 - 6 tyg przed łączeniem w pary

Paramyksowiroza:

GOŁĘBIE

POCZTOWE

OZDOBNE

MŁODE

3 - 4 tyg przed pierwszym lotem

4 - 6 tyg przed pierwszą wystawą

DOROSŁE

4 tyg przed pierwszą wystawą rejonach zagrożonych szczepić w 4 - 6 tyg życia

4 - 6 tyg przed łączeniem w pary

Wróć do strony głównej